Algemene voorwaarden

 1. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 7 dagen na leveringsdatum op de factuur gemeld.

 2. Bij niet tijdige betaling vervallen alle gegeven kortingen of voordelen.

 3. Bij niet betaalde factuur zijn wij gerechtigd onze vorderingen te verhogen met een nalatigheidsinterest van 12% per jaar. Indien wij ons genoodzaakt zien de incasso’s uit handen te geven komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incasso’s geheel voor de rekening van de koper.

 4. Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 5 dagen na een aangetekend schrijven van een betaalherinnering, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dit geldt als schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten.

 5. Bij een aangetekend schrijven worden 15 euro administratieve kosten aangerekend.

 6. Indien er niet tot betaling zal worden overgegaan, 5 dagen na het aangetekend schrijven zal er onmiddellijk een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld, alle bijkomende kosten ten uwen laste.

 7. Wafelwereld is van zijn verplichtingen ontslagen indien hij door overmacht niet in staat is geweest om de bestelde goederen te leveren. Overmacht treed onder meer op bij brand, staking, overstroming, …

 8. Alle klachten met betrekking tot de door ons geleverde of door u afgehaalde goederen dienen ons binnen de 3 dagen te bereiken door middel van een aangetekend schrijven. Terugzendingen zonder voorafgaandelijk akkoord van Wafelwereld worden niet aanvaard. Bovendien worden terugzendingen enkel franco in ons magazijn aanvaard.

 9. Telefonische klachten worden niet behandeld.

 10. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd waaronder de maatschappelijke zetel van de verkoper ressorteert. Het Belgisch recht is van toepassing op enig geschil tussen klant en verkoper.

 11. Afhalingen zijn enkel mogelijk in ons magazijn te Boom, hoek 76 Unit 6 na afspraak en goedkeuring van het gevraagde afhaaluur.

 12. Wafelwereld is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de dozen of het afgehaalde product na afhaling in ons magazijn.

 

Organiseer een wafelverkoop voor uw vereniging

Gegarandeerd een succes voor uw vereniging!